NMS
NMS Market Research
Dunajská 4
811 08 Bratislava
Tel.: +421 (0)254 412 503
E-mail: info@nms-sk.sk WWW: www.nms-sk.sk

Anketar.sk

Vitajte na www.anketar.sk, registračnom portáli agentúry NMS Market Research, ktorá sa zaoberá výskumom trhu a verejnej mienky. Agentúra NMS Market Research Vám ponúka externú spoluprácu najmä pri osobnom anketovaní, ale aj v ďalších oblastiach prieskumu trhu.

Agentúra NMS Market Research neustále rozširuje svoju anketársku sieť a hľadá záujemcov o spoluprácu v oblasti osobného anketovania z celej SR. Anketári agentúry NMS Market Research musia prejsť vstupným školením a po jeho úspešnom absolvovaní sú prizvaní ku spolupráci na konkrétnych projektoch. V rámci osobného anketovania má anketár za úlohu vyplniť dotazníky s respondentmi vybranými podľa potrebných kritérií - vo väčšine prípadov sa jedná o kvótny výber (napr. výber respondenta podľa veku, pohlavia či ďalších kritérií) alebo o pravdepodobnostný výber (napr. je potrebné osloviť každého desiateho respondenta na vybranom mieste). Na začiatku každého projektu je anketár oboznámený so všetkými podmienkami výskumu (kedy a kde bude výskum prebiehať, aké sú termíny výskumu, koľko dotazníkov je potrebné vyplniť, podľa akých kritérií sa vyberá respondent, aká je odmena za vyplnený dotazník).

NMS Market Research neustále prijíma externých spolupracovníkov aj pre iné typy spolupráce. Podmienkou pre zahájenie spolupráce je taktiež registrácia, ako je to aj v prípade anketárov. Záujemca o externú spoluprácu si vyberie oblasti, v ktorých chce s agentúrou NMS Market Research spolupracovať. Jedná sa o : telefonické anketovanie, regrutáciu (hľadanie vhodných respondentov na skupinové diskusie), mystery shopping (externista vystupuje ako fiktívny zákazník alebo klient vo vybranom obchode/pobočke), kódovanie a zadávanie dát do PC (spracovanie už vyplnených dotazníkov a následné zadanie dát do PC), administratíva (výpomoc v kancelárii a pod.), prepisy z audionahrávok (doslovné prepisy na základe dodaných audiozáznamov), ochutnávky (asistencia pri ponúkaní ochutnávok).

Agentúra NMS Market Research so všetkými externistami po preškolení naväzuje príležitostnú spoluprácu na jednotlivých projektoch. Externý spolupracovník nevstupuje do trvalého pracovného pomeru, všetka spolupráca je z pracovnoprávneho hľadiska zaručené dohodou o vykonaní práce. Pokiaľ externista vlastní živnostenský list, môže NMS Market Research vykonanú prácu fakturovať (podmienkou je zaslanie kópie živnostenského listu). Úvodné školenie prebieha v jednotlivých regiónoch raz za niekoľko mesiacov a záujemcovia o externú spoluprácu sú s dostatočným predstihom informovaní.

Kto môže nájsť uplatnenie ako externý spolupracovník agentúry NMS Market Research?

Záujemcovia, ktorí majú zamestnanie na plný alebo aj čiastočný úväzok, živnostníci, ktorí sú časovo flexibilní, aktívni dôchodcovia, maminky na materskej dovolenke, študenti, takže vlastne každý, kto má aspoň trochu času a chuť pracovať v zaujímavom a dynamicky sa rozvíjajúcom obore.

Pracujete rád/a s ľuďmi?

Ste komunikatívny? Zaujímajú Vás názory Vašich spoluobčanov? Neváhajte a staňte sa spolupracovníkom agentúry NMS Market Research. Čaká Vás pestrá práca a zaujímavé ohodnotenie.
 

Čakajte na vybavenie požiadavky